Browsing: ವಚನಾಮೃತ

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ದಾಸ್  ಅವರು ಬರೆದ ಮಾಲಿಕಾದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು- “ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಈಬೊ ಅನುಭವ ಕರಮುಡ, ಭಬಿಸ್ಯಾ…

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ದಾಸ್ ರು ಬರೆದ ಮಾಲಿಕಾದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು- ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪರಮಾಣು ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಮಾಲಿಕಾದಲ್ಲಿ…

ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಐದು ಸಹಚರರ ಜನ್ಮದ ವಿವರಣೆ. “ಸತ್ಯಯುಗ ” 1) ನಾರದ 2) ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ 3) ಗಾರ್ಗ್ 4) ಸ್ವಯಂಭು…

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಪರಮಹಂಸ್ ಅವರು ಮಲಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು “ದುರ್ಗಾ ಮಧ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖೇಲ ದೇಖಿ…

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ದಾಸರು  ಬರೆದ ಮಾಲಿಕಾದ ದೈವಿಕ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು- “ದೃತಿಯ ಅಜೋಧ್ಯಾ ಪುರಿ ಪ್ರಕಾಶಿಬ್ ರಘುನಾಥಂಕ್ ಬಿಹಾರೋ, ಸೇದಿನ್ ಎಪುರೋ ಉತ್ಕಲ್ ನಗರ್…

‘ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಲಿಕಾ’ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲುಗಳು- ದಿಬ್ಸೆ ಉದಿತ್ ಹೋಇಬ್ ತಾರಾ| ಪ್ರಚಂಡ ಹೋಇಬ ರಬೀರ ಖರಾ। ಪವನ್ ಬಾಹಿಬ ನಿರ್ಘಾತ ಕರೀ। ಬಸಿಲಾ ಠಾರೇ ದ್ರವ್ಯ…

ಇಂದು ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಘಳಿಗೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದೆಡೆ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಪವೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಪಿಗಳ…

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ದಾಸರು ಬರೆದ ಮಾಲಿಕಾದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು- “ತೋಕೆ ಕಹುತುಬೆ ಜನಂ ಹೆಲೆನಿ ದರ್ಶನ ಕರಿಚಿಮುಯಿ| ತೋಕೇ…

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ದಾಸ್ ರು ಬರೆದ ಮಾಲಿಕಾದ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು- “ಭಾರತರ ಶೇಷ ರಾಜ ಜೋಗಿ ಬಾರ್ ಜಾಣ, ಏಹಾಪರೇ …