Browsing: भविष्य मालिका-मराठी

युग चक्रानुसार पहिले सत्ययुग, दुसरे त्रेतायुग, तिसरे द्वापारयुग आणि शेवटी कलियुग येते. सध्या कलियुगाचे संपूर्ण युग संपले असून युग संध्या…

कलियुग समाप्त झालेला आहे.शास्त्र आणि मनुस्मृती मध्ये चार युगांचे वर्णन आढळते. त्या युगांची नावे आहेत – 1) सत्ययुग, 2) त्रेतायुग,…

चतुर्युग गणनेबाबत विचार ब्रह्मांड तत्वानुसार जगात अनुक्रमे चार उपभोगांची युगे आहेत. त्या चार युगांची नावे आहेत-  सत्ययुग,  त्रेतायुग,  द्वापर…

कलियुगाच्या शेवटी भविष्य मालिकेची गरज युग चक्रानुसार पहिले सत्ययुग, दुसरे त्रेतायुग, तिसरे द्वापारयुग आणि शेवटी कलियुग येते. सध्या कलियुगाचे…

संपूर्ण जगाच्या मानवी समाजाच्या उद्धारासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे कलियुग समाप्त झालेला आहे.शास्त्र आणि  मनुस्मृती मध्ये चार युगांचे वर्णन…

कोणत्या पाप कर्माद्वारे कलियुगाचे अधःपतन होईल? चतुर्युगाच्या गणनेनुसार कलियुगाला 4,32,000 वर्षांचे भोग असावे. परंतु मनुष्याने केलेल्या पापकर्मांमुळे युगाची आयु…

धर्म संस्थापनेसाठी भगवान विष्णु जींचे दशावतार श्रीमद्भागवत गीते मध्ये भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतात –  “यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती…

कलियुगाच्या समाप्तीचे चिन्ह कलियुग संपुष्टात आले आहे आणि हे सत्य सिद्ध करण्यासाठी महापुरुष पंचसखांनी भविष्य मलिका ग्रंथात पुढीलप्रमाणे अनेक…