Browsing: कलि युग

पंचसखा श्री संत अच्युतानंद यांनी सुमारे ६00 वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या प्राचीन हस्तलिखित भविश्य मालिकेतील कलियुगाचे संदर्भ.

कलियुग समाप्ती आणि प्रलय पूर्व प्रतिकूल हवामान महापुरुष श्री बलराम दास ह्यांनी लिहिलेल्या मलिकेच्या काही दुर्मिळ ओळी आणि तथ्य-…

माता भद्रकाली कडून दुराचारी वैष्णवांचा होणारा संहार महापुरुष श्री अच्युतानंद दास यांनी वैष्णव जनांसाठी  लिहिलेल्या भविष्य मलिका मधील काही दुर्मिळ ओळी…

कलियुग समाप्ती कालगणना संदर्भ “जथा चंद्र तथा तिस्य ब्रहस्पतिस्य बृहस्पति एक रासो मनुष्यन्तितदा भवितत कृतं।” अर्थात – श्रीमद्भागवतात …

चतुर्युग गणनेबाबत विचार ब्रह्मांड तत्वानुसार जगात अनुक्रमे चार उपभोगांची युगे आहेत. त्या चार युगांची नावे आहेत-  सत्ययुग,  त्रेतायुग,  द्वापर…

कलियुगाच्या शेवटी भविष्य मालिकेची गरज युग चक्रानुसार पहिले सत्ययुग, दुसरे त्रेतायुग, तिसरे द्वापारयुग आणि शेवटी कलियुग येते. सध्या कलियुगाचे…

कोणत्या पाप कर्माद्वारे कलियुगाचे अधःपतन होईल? चतुर्युगाच्या गणनेनुसार कलियुगाला 4,32,000 वर्षांचे भोग असावे. परंतु मनुष्याने केलेल्या पापकर्मांमुळे युगाची आयु…

कलियुगाच्या समाप्तीचे चिन्ह कलियुग संपुष्टात आले आहे आणि हे सत्य सिद्ध करण्यासाठी महापुरुष पंचसखांनी भविष्य मलिका ग्रंथात पुढीलप्रमाणे अनेक…