సోమవారం, మార్చి 4
Join our live Google meet satsang today.

మాలిక వీడియోలు

To know more about bhavishya maalika click below.

సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం మరియు కలియుగం, ఈ నలుగు యుగాల్లో భగవంతుని పంచసఖులు భూమిపై జన్మించెదరు. యుగాంతంలో విష్ణుభగవానుని ధర్మసంస్థాపన కార్యంలో పంచసఖులు సహకరించెదరు. యుగకర్మ ముగిసిన తరువాత…

Share via