Join our live Google meet satsang today.

पूर्व घटित कार्यक्रम

द्वारिका भागवत कथामृत और भविष्य मलिका - अगस्त 2023

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6


सूरत भागवत कथामृत - मई 2023

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

अहमदबाद भागवत कथामृत - अप्रैल 2023

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

अहमदबाद भागवत कथामृत - नवंबर 2022

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7