Download Trisandhya PDFs 👇

त्रिसंध्या वेळा 👇

सकाळी : 4:00 to 6:00 AM
मध्यान्ह : 12:00 to 01:00 PM
संध्याकाळ : 5:00 to 6:30 PM

सर्व सनातन भक्तांना त्यांच्या जीवनावर सर्वोच्च प्रभाव पडविण्यासाठी खाली दिलेल्या समयात त्रिसंध्या त्यांच्या तीन वेळा करणे आवश्यक आहे. संध्या हे एक समय आहे ज्यात सर्व दिव्य ऊर्जा वर्षात येतात, त्यामुळे हे समय त्रिसंध्या करण्याचे तुमच्या जीवनात आणि आध्यात्मिक विकासावर महत्त्वाचे परिणाम देते

Share via