Browsing: त्रिसंध्या

त्रिसंध्या

**गीत गोविन्द-जय देव कृत** श्रितकमलाकुच मण्डल धृतकुण्डल ए। कलितललित वनमाल जय जय देव हरे॥ दिनमणिमण्डल मण्डन भवखण्डन ए। मुनिजनमानस…