🔴 સીધા પ્રસારણ દિવસ 7 - શ્રીમદ્ ભાગવત કથામૃત અને ભવિષ્ય માલિકા

મે 22થી 28, 2023 ની તારીખોમાં સુરત, ગુજરાતમાં

દિવસ 6

દિવસ 5

દિવસ 4

દિવસ 3

દિવસ 2

પંચ સખાઓ દ્વારા લખાયેલા ભવિષ્ય માલિકા ગ્રંથ મુજબ કળિયુગમાં આ ધરા ધામમાં ભગવાનના ત્રણ અવતાર થશે. મહાપુરુષ અચ્યુતાનંદજીએ “જાઈ ફૂલ માલિકા” પુસ્તકમાં લખ્યું છે:- “कलि रे तीनि जन्म, हेबे परा प्रभु श्री…

Read More

Bhavishya Maalika

કળિયુગનો અંત આવી ગયો છે. શાસ્ત્રીય પ્રવાહ અને મનુસ્મૃતિના આધારે ચાર જ યુગો છે. એ યુગોના નામ છે- પહેલો સત્યયુગ, બીજો ત્રેતાયુગ, ત્રીજો દ્વાપરયુગ અને…

Maalika Videos

મહાપુરુષ શ્રી અચ્યુતાનંદ દાસજી દ્વારા લખાયેલ મહાભારત અને માલિકાની કેટલીક દુર્લભ પંક્તિઓ અને તથ્યો – “अनुभवे ज्ञान प्रकाश होइबो अनुभव करमूढ़,  भबिस्य बिचार तेणी…

Trisandhya

Share via